Czym jest franchising?

Franczyza to forma prowadzenia działalności gospodarczej wg pomysłu i pod marką kogoś innego, kto odniósł już sukces. Zatem czy warto otworzyć szkołę językową we franczyzie? Tu znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2007-2008 dotyczące nowo zakładanych firm mówią, że ponad 80% upada w 1. roku działalności.
Z pozostałych tylko 6% ma szanse na przetrwanie kolejnych 4 lat. Oznacza to, że prowadzenie dochodowego biznesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku jest trudne i obarczone wysokim ryzykiem. Aby uniknąć ryzyka upadku, warto rozważyć formę prowadzenia działalności na licencji kogoś, kto już odniósł sukces gospodarczy. Tą formą jest franchising czyli sposób prowadzenia działalności gospodarczej według sprawdzonego i wypracowanego doświadczenia, wiedzy biznesowej i pozycji rynkowej kogoś innego.

Rozpoczynając współpracę np. z działającą siecią szkół językowych już na starcie korzystamy z doświadczenia, wiedzy biznesowej, wiedzy z zakresu marketingu, wypracowanych metod działania i know-how.

Oszczędzamy w ten sposób mnóstwo czasu i pieniędzy. Korzystając z wiedzy którą zdobył już ktoś inny, unikamy ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, nieumiejętnością rozpoznania rynku, braku doświadczenia biznesowego, niedoszacowania wymaganego kapitału i innych czynników, o których możemy nawet nie wiedzieć.

Dzięki stosowaniu sprawdzonych metod działania biznesowego oraz szkoleń – prawie natychmiast – z laika stajemy się kompetentnym przedsiębiorcą. Przeskakujemy o kilka poziomów na drabinie przedsiębiorców. Na podobnej zasadzie działają różne formaty telewizyjne – typu talk show, live show – korzystają one ze sprawdzonych w innych stacjach telewizyjnych programów. Zakup takiego formatu minimalizuje ryzyko porażki.

Ważnym elementem bycia częścią sieci franczyzowej jest też stały dostęp do mentoringu i wsparcia ze strony osób zarządzających siecią. Jako członek społeczności przedsiębiorców możemy korzystać też z wiedzy i doświadczenia wszystkich pozostałych. Czyli nasza wiedza się powiela, ponieważ wynika z doświadczenia wielu osób.

Dlaczego warto rozpatrzyć franczyzę jaką formę prowadzenia działalności?

Zakładając nową firmę usługową musimy przygotować mnóstwo rzeczy: marketing, wizualizację, reklamę, sposób prezentacji oferty, własną stronę internetową, kanały w social mediach, procedury czy wreszcie sam lokal i jego wystrój. Ważna jest też sama oferta, ceny, sposób działania.

Przygotowanie tego wszystkiego to czas i koszty. A często i jedno i drugie. Jak zatem założyć szkołę językową?

To wszystko dostajemy natychmiast w pakiecie startowym przyłączając się do istniejącej marki. W zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu biznesu pomaga franczyzodawca, właściciel sieci. Wprowadza on nowego biorcę licencji w procedury i zasady działania, tłumaczy jak robić sprawny marketing, gdzie szukać klientów itd.

Kto może założyć szkołę językową?

Podstawowym wymaganiem w sieci Helen Doron English jest m.in.: dobra znajomość języka angielskiego, pasja do uczenia dzieci, zrozumienie idei i wartości stojącej za powstaniem sieci. Wymagany jest też początkowy kapitał. Franczyzobiorca sam finansuje swoje przedsiębiorstwo. Jego powstanie i koszty operacyjne powstałe zanim osiągnie pełna sprawność operacyjną jako punkt usługowy. To zajmuje czas i powoduje koszty.

Cechy idealnego franczyzobiorcy

Jeśli zastanawiasz się czy warto otworzyć szkołę językową, pomyśl również jakie masz predyspozycje do bycia „szefem”.

1. samodzielne w działanie

Jesteś w pełni odpowiedzialna za swój sukces lub porażkę. Nie masz szefa. Nikt poza tobą samą nie zmusi cię do działania. Jesteś na to gotowa? To w takim razie jest to propozycja dla Ciebie.

2. dyscyplina

Sukces zależy od konsekwencji i systematycznego działania. Wytrwałego stosowania wypracowanych przez franczyzodawcę procedur. I oczywiście czasu.

 Jeśli spodziewasz się że kupujesz „gotowy biznes” który przyniesie tylko pieniądze na konto. A sama będziesz siedzieć gdzieś na plażach świata, to zakup licencji franczyzowej nie jest tego typu inwestycją.

3. skrupulatność

Aby odnieść sukces potrzebne jest zastosowanie we własnym punkcie usługowym wszystkich zasad i procedur wypracowanych przez franczyzodawcę. Również konieczne jest pilnowanie księgowości, finansów i obiegu dokumentów.

4. praca

Bez pracy nie ma kołaczy – mówi popularne przysłowie. Częścią każdego sukcesu jest  konsekwencja w działaniu, wytrwała praca i włożony wysiłek.

5. drobiazgowość

Zarówno w trakcie przygotowywania firmy, jak i w trakcie już właściwego działania, należy zwracać uwagę na wszystkie szczegóły związane ze świadczeniem usług, wystrojem lokalu, czy procedurami które zostały dostarczone przez właściciela systemu franczyzowego.

6. umiejętność dostosowania się do systemu i zasad działania sieci

Jesteś we własnej firmie ale ten biznes nie został wymyślony i stworzony przez ciebie. Masz narzucone określone procedury i reguły działania które stworzył franczyzodawca. Musisz im się poddać jeśli chcesz być częścią systemu. Musisz je wdrożyć i zastosować we własnym miejscu. Masz duży zakres swobody, ale nie jest on nieograniczoną.

7. podstawowa umiejętność zarządzania finansami

Pieniądze to krwiobieg biznesu. Przydatne będą podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania finansami, księgowości, kontroli przepływy pieniędzy (cash flow) czy umiejętność wyliczania rachunku zysków i strat

8. doświadczenie biznesowe

Bycie przedsiębiorcom oznacza że jest się osobą w pełni samodzielną. Jeżeli posiadasz  doświadczenie w samodzielnym tworzeniu projektów, to dobry wskaźnik, że poradzisz sobie jako osoba prowadząca punkt franczyzowy.

pomysł na biznes szkoła językowa

Ile zarabia właściciel szkoły językowej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Ponieważ zarobki i zysk zależy od wielu czynników: lokalizacji, wielkości miasta, sprawności działania, konkurencji. Dla dobrze działającej i skutecznie prowadzonej szkoły językowej można powiedzieć, że jest to powyżej średniej krajowej.

Rozpatrując daną ofertę biznesową pod kontem finansowym warto rozważyć czy posiadasz wystarczający kapitał, aby prowadzić tego typu działalność. Czy prognozowany dochód będzie satysfakcjonujący? Czy przetrwasz pierwszy okres, który z pewnością będzie finansowo trudny.

Grzegorz Grabiec

Dyr. Generalny Helen Doron English Polska Zachodnia